Fundació d'Investigació Sant Pau

La promoció, divulgació i desenvolupament de la investigació medica-científica amb accions de gestió, coordinació, formació i assessorament. Aquestes activitats les realitza per iniciativa pròpia o d'altres entitats publiques o privades que tinguin objectius coincidents o assumibles per a la Fundació